آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

وقت آن رسیده از خودمون بپرسیم که این همه معضلات و گرفتاری های امروز ما از کجا اومده؟ منبع نا خوشنودی های ما کجاست؟

موضوعات: مقالات

استفاده روز افزون از روش طبٌ متکی بر شواهد ،در تشخیص و درمان، نیازمند آنست که دانشجویان رشته ی پزشکی از شیوه ها و سبک های متناسب با تفکر انتقادی و حّل مسأله و بکارگیری آموخته ها بطرزی فعال برخوردار گردند، اهمیت سبک های یادگیری در چندین دهه ی اخیر حجم انبوهی از دانش و تحقیقات نو در رشته های […]

موضوعات: مقالات

در سال ۱۹۹۴ رابرت ساپولسکی  کتابی منتشر کرد با نام “چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند؟” چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند در سال ۱۹۹۴ رابرت ساپولسکی  کتابی منتشر کرد با نام “چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند؟”علاقمندی وی که جانور شناس و با تخصص شناخت گونه های اولیه

موضوعات: مقالات