آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

هوش عاطفی خود را بسنجید

تازه ترین روش بر آورد هوش عاطفی

برای سنجش میزان هوش عاطفی خود  در سایت عضو شوید و سوالات را دریافت نمایید

 

موضوعات: اخبار

ديدگاه خود را بيان کنيد