آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

در سال ۱۹۹۴ رابرت ساپولسکی  کتابی منتشر کرد با نام “چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند؟”

چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند

در سال ۱۹۹۴ رابرت ساپولسکی  کتابی منتشر کرد با نام “چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند؟”علاقمندی وی که جانور شناس و با تخصص شناخت گونه های اولیه

جانداران بود، رابرت را واداشت تا در روانشناسی دلایل زخم معده در انسان را جستجو نماید. همانطور که می دانیم یکی از علل عمده ابتلا به زخم های معده، به ویژه آن دسته که به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند، استرس و اضطراب درونی ناشی از استرس ها می باشد. بنابر این رابرت به بررسی واکنش های گور خرها به هنگام مواجه با خطر (موارد استرس زا) پرداخت و نتایج جالبی بدست  آورد که چرا گورخرها زخم معده نمی گیرند؟……………

موضوعات: مقالات

ديدگاه خود را بيان کنيد