آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

وقت آن رسیده از خودمون بپرسیم که این همه معضلات و گرفتاری های امروز ما از کجا اومده؟ منبع نا خوشنودی های ما کجاست؟

اهمیت آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان

وقت آن رسیده از خودمون بپرسیم که این همه معضلات و گرفتاری های امروز ما از کجا اومده؟ منبع نا خوشنودی های ما کجاست؟ اگر موفق شویم این منابع را شناسایی کرده وبه رفع علل بپردازیم، یقیناً می توانیم ازبروز بسیاری از آنها برای آیندگان و فرزندانمان پیشگیری نماییم. روانشناسان معتقددند که ریشه اغلب مشکلات ما در عدم شناخت کافی از خود (مهارت خود آگاهی) و نا کارآمدی ما ن در حل مسأله (مهارت حل مسأله) و عدم انتخاب های صحیح (نبود مهارت تصمیم گیری)  و نیز برنامه ریزی نا مناسب(نبود مهارت برنامه ریزی) و عدم کنترل و مدیریت خشم و استرس می باشد. به نظر می رسد، آموزش مهارت های یاد شده کلید مهمی در گشایش و حل معضلات خواهد بود ، که به نوبه خود موجبات شادکامی و رضایت از زندگی را برای ماوفرزندانمان فراهم خواهد آورد.

موضوعات: مقالات

ديدگاه خود را بيان کنيد