آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

آشنایی با مفاهیم اولیه روانشناسی و کاربرد آن در زندگی روزمره

انسان در زندگی پیچیده امروزی نیازبیشتری به شناخت خود وتوانمندی های خود برای سازگاری مؤثر با محیط دارد. علم روانشناسی سعی دارد تا با یافته های جدید خود اطلاعات مفیدی را برای استفاده در زندگی روزمره در اختیار انسان قرار دهد.

با انتخاب این درس شما علاوه بر آشنایی با مفاهیم اساسی روانشناسی ، موارد مورد استفاده در زندگی روزمره خود را نیز کشف خواهید نمود.