آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

بسیاری از مادران اطلاعات و آگاهی مناسبی از چگونگی رشد جنین در دوران بارداری ندارند . عدم آگاهی از عوامل مؤثر بررشد و همچنین عوامل آسیب زننده بر رشد در دوران جنینی مشکلات زیادی را برای مادر و کودکِ در راه ایجاد می نماید .

انتخاب این درس برای یادگیری موجب بالا رفتن آگاهی ها و ملاحظات مادران در دوره بارداری خواهد شد و در نتیجه کودکان سالم تر ومادران با نشاط تری خواهیم داشت.