آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

دوره دبستانی (۶ تا ۱۲ سالگی)

از دیدگاه معلمان و دست اندر کاران تعلیم وتربیت، این دوره مقطع سر نوشت سازی است، زیرا کودکان در این دوره غالب توانمندی های مورد نیاز از جمله خواندن، نوشتن و حساب کردن را یادمی گیرند. و از نظر روانشناسان، پایه گذاری رشد اجتماعی در دوره دبستانی صورت می گیرد و از اهمیت ویژه ای برخوردارست.

با انتخاب این درس شما چه به عنوان والد و چه به عنوان مربی آموزشی با آشنایی با خصوصیات  رشدی دوران دبستانی کودکان، قادر خواهید بود ها یادگیری های مناسب و موقعیت های تمرین اجتماعی بهتری را برای آنان تدارک دیده و از بروز نا سازگاری رفتاری کودکان پیشگیری نمایید.