آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

مفاهیم اساسی تربیت

واژه تربیت معادل واژه ی پرورش در این درس در نظر گرفته شده است ، که با معنایی وسیع تمامی فعالیت های والدین، مربیان ، آموزگاران و همه دست اندر کاران پرورش را در بر می گیرد. هدف اصلی کلیه این فعالیت ها، تربیت انسانی سلامت و مفید برای جامعه جهانی می باشد . انسانی که نه تنها برای خویش مثمر ثمر بلکه برای بشریت مفید و سود مند می باشد.

با انتخاب این درس علاقمندان به پرورش انسانهای مفید، با نظریات سازنده روانشناسان تربیتی آشنا شده و اصول اساسی تربیت را در می یابند