آموزش زندگی

کانون مشاوره و آموزشهای مجازی روانشناسی Life Education

روانشناسی کودکان مبتلا به آشفتگی های عاطفی و اختلال رفتاری

 

اغلب کودکان در برهه ای از رشد دچار پریشانی عاطفی و برخی اختلال های رفتاری می گردند. در صورتی که کودک به رفتارهای نا سازگارانه و غبر انطباقی ادامه دهد، کودکی دارای آشفتگی عاطفی و اختلال  رفتاری محسوب می گردد. شناخت علایم و نشانه های رفتاری این دسته از کودکان، توسط والدین و مربیان از اهمیت ویژه ای برخوردارست ، زیرا مداخله بجا و به موقع سبب پیشگیری از بسیاری از نا ملایمات بعدی خواهد شد.

با انتخاب این درس شما با علایم و نشانه های رفتاری این گروه از کودکان آشنا خواهید شد و راههای مناسب آموزش وبر قراری ارتباط  مناسب با آنان و شیوه های آموزشی لازم را فرا می گیرید.